Szolgáltató

Cégszerű elnevezés:   Völgyerdő Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:   20-09-076239
Adószám:   26545738-2-20
Székhely:   8821 Nagybakónak, Magyar utca 5.

Általános rendelkezések

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a MunkaLap, Fuvar, RakTár, ÜgyfélTár, SzámlaTömb és GumiHotel szoftverek változatai (továbbiakban: szoftver), a szoftverek használatba bocsátása, valamint a szoftverekhez nyújtott támogatás (továbbiakban: szolgáltatás). A Felhasználó a szoftverek bizonyos funkcióinak használatáért és a szoftverekhez nyújtott szolgáltatások igénybe vételéért cserébe licencdíj fizetésére köteles. A felhasználó használati joga a megjelent mindenkori legfrisebb szoftververziókra keletkezik a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott feltételekkel. A szoftver frissítése a felhasználó feladata és kötelessége. A legfrisebb szoftververziók letölthetők a Szolgáltató hivatalos honlapjáról: http://munkalapszoftver.hu (továbbiakban: hivatalos honlap).

2. Alkalmazás

A Felhasználó jelen ÁSZF-et a Szolgáltatás igénybevételével önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételekről tájékoztatásban részesült és azokat elfogadja.

Licencdíjak

3. Licencjog

A szoftver használatának jogáért a Felhasználó szoftverpéldányonkénti licencdíj fizetésére köteles, amely határozott időre szólhat és előre fizetendő, kivéve, ha ingyenes licencre jogosult. A szoftverlicenc megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható, határozott időre szóló jogot kap arra, hogy a szoftver fizetős részeit határozott ideig határozott példányban korlátozásmentesen használhassa (továbbiakban licencjog).

4. Licencdíj

A licencdíj összege az új licenc megrendelése és a már meglévő vagy lejárt licenc meghosszabbítása esetén különbözhet. A tárgyév kezdete a szoftverlicenc első megrendelésének időpontja. Újabb szoftverpéldányra történő licencjog vásárlás esetén az újabb szoftverpéldányra vonatkozó éves licencdíjnak csupán a következő lejáratig hátralevő idővel arányos részét kell megfizetni. A licencdíj befizetésének elmulasztása esetén a szoftver újraaktiválásának hiányában a szoftver automatikusan aktiválatlan állapotba kerül. Az aktuális licencdíjakat a honlap Árak menüpontjában tekintheti meg, a Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

5. Licenchosszabbítás

A licenchosszabbítást a lejárat előtti 1 hónap és a lejárat utáni 1 hónap közötti időszakban lehet megtenni. A licenc lejártának pontos időpontjáról a program 2 héttel a lejárat előtt figyelmezteti, a szolgáltató pedig e-mailben értesíti a Felhasználót. A licenchosszabbítás díja a hivatalos honlapon közölt díj. Amennyiben a szoftverlicencet a lejáratot követő 1 hónapon belül nem hosszabbítja meg, a szoftverlicenc érvényét veszti és ezt követően a szoftverlicenc újbóli megrendelése szükséges, amelyre a honlapon található aktuális árak vonatkoznak.

Telepítés, aktiválás

6. Ingyenes és aktiválatlan szoftver

Az ingyenes Szoftver bizonyos komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók. A nem ingyenes és nem aktivált Szoftver szintén csak bizonyos korlátozásokkal használható. Az aktiváláskor és az aktiválás megszűnésekor a Szoftver az adatbázisában rögzített adatokat hiánytalanul megőrzi.

7. Az aktiválás és feltételei

Az aktiválás során a Szolgáltató egy számokból és betűkből álló kódot (továbbiakban aktiváló kód) küld a Felhasználónak. Az aktiváló kód határozott időre aktiválja a szoftvert és/vagy annak egyes moduljait egy szoftverpéldányban, attól függően, hogy a Felhasználó mely modulok használati jogát rendelte meg. Az aktiváló kódot a telepített, még aktiválatlan vagy már aktivált szoftverbe beírva az aktiváló kód által meghatározott modul vagy maga a szoftver aktiválttá válik az aktiváló kód által meghatározott időre. Az aktivált modul vagy szoftver az aktiváló kód által meghatározott ideig korlátozások nélkül használható. Az aktiválás feltételei: megrendelt modulok vagy a szoftver éves licencdíj előre történő befizetése. Az aktiválást szoftverpéldányonként el kell végezni. Az aktivált szoftverpéldányt vagy a Szolgáltatótól kapott aktiváló kódot a Szolgáltató külön engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más birtokába vagy használatába.

8. Többszörös aktiválás korlátozása

A szoftverhez biztosított aktiváló kód kizárólag egyetlen szoftverpéldány aktiválását teszi lehetővé. Az aktiváló kód egynél többször történő felhasználása nem engedélyezett.

9. Újratelepítés

Ha technikai vagy más okból a szoftverpéldány újratelepítésére van szükség, a Szolgáltató ingyenesen biztosít aktiváló kódot, azzal a feltétellel, hogy a korábbi szoftverpéldány nem használható tovább aktivált formában.

Használati feltételek

10. Feltételek

A szoftverek használatának feltétele a számítógépes és egyéb alapismeretek megléte, például, de nem kizárólagosan:

 • fájlrendszer ismerete
 • ablakrendszer használatának ismerete
 • adatbeviteli mezők és más ablakelemek használatának ismerete
 • adatbáziskezelés alapismeretek
 • készlet- és raktárkezelés alapismeretek (amennyiben készlet- és raktárkezelést végeznek)
 • pénzügyi alapismeretek (amennyiben pénzügyi tranzakciókat végeznek)
 • számlázási alapismeretek (amennyiben számlázást végeznek)

11. Korlátozások

Nem jogosultak a szoftver licenc vásárlásra és a szoftverek használatára azok a magánszemélyek, jogi személyek és szervezetek, amelyek, vagy amelyek vezetője, vagy amelyek tulajdonosa a következőkben felsorolt tevékenységek bármelyikét végzi:

 • az etikai kódexünkkel ellentétes tevékenység
 • jogellenes tevékenység
 • etikátlan vagy erkölcstelen tevékenység
 • állatok életének kioltása, élőlények szenvedésének okozása vagy jelentős természetrombolás (pl. vadásztársaságok, vágóhidak, bizonyos sintértelepek, bizonyos kutyatenyésztők, erdészeti társaságok, cirkuszok)
 • élő haszonállatok szállítása, állatokból készült termékek szállítása és forgalmazása (pl. húsboltok, bőrtermék boltok, hússzállító és bizonyos élőállat szállító vállalkozások)
 • életek kioltására készült eszközök gyártása vagy forgalmazása (pl. fegyverboltok, fegyvergyártók)
 • áltudományos, téves nézetek vagy azokon alapuló termékek terjesztése (pl. homeopaták, méregtelenítő termékek)
 • áltudományos alapon végzett gyógyító tevékenység (pl. természetgyógyászok, jósdák)

12. Terméktámogatás

A licencszerződés ideje alatt a Felhasználó terméktámogatási szolgáltatásban részesül, amelynek feltétele az éves licencdíj megfizetése. A terméktámogatás a következő szolgáltatásokat foglalja magába:

 • ügyfélszolgálat
 • hibajavítás
 • továbbfejlesztés (a továbbfejlesztés irányát és részleteit a Szolgáltató határozza meg, a Felhasználó javaslatokat tehet, de a Felhasználó által kért vagy javasolt fejlesztéseket a Szolgáltató nem köteles elvégezni)
 • jogi változások követése
 • java alaprendszer változásainak követése
 • operációs rendszer változásainak követése
 • szoftverfrissítések elkészítése

A terméktámogatás nem tartalmaz:

 • hálózatépítési szolgáltatásokat (számítógépek közötti kapcsolat kiépítése és karbantartása, stb...)
 • számítógép karbantartást és hardver konfigurálást
 • operációs rendszer telepítést és konfigurálást
 • számítógép- vagy operációs rendszer használatának oktatását

A terméktámogatás maximum heti 1 óra ügyfélszolgálati időt foglal magába, ezen felül a Szolgáltató extra óradíjat kérhet.

A Szolgáltató írott formában, e-mailben vállal ügyfélszolgálatot, ami mellett opcionálisan, szükség esetén telefonon és táveléréssel is nyújthat támogatást, azonban a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az e-mail mellett telefonon vagy táveléréssel is ügyfélszolgálatot nyújtson.

13. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit. A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szolgáltatásért a Szolgáltatónak kifizetett összeget.

14. Felmondás

A Szolgáltató a licencjogot 30 napos határidővel megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések és feltételek bármelyikét megszegi. A felmondásról a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés után 30 nappal a Felhasználó licencjoga megszűnik és a Szolgáltató kérésére a Felhasználó köteles a szoftver összes általa használt példányát haladéktalanul megsemmisíteni.

15. Programhiba és annak lejelentése

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szoftver hibamentessége érdekében, de a szoftver komplexitása, a futtató rendszer és az operációs rendszerek folyamatos fejlődése és a hibák szubjektív volta miatt a szoftverben a legalaposabb tesztelés ellenére is előfordulhatnak rejtett hibák. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Szolgáltatóval. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

16. Szoftverhasználati adatok gyűjtése

Jelen szerződésben a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szoftverhasználatról név nélküli adatokat gyűjtsön, amelyek lehetnek:

 • Szoftver neve, típusa és verziószáma
 • Egyedi, véletlenszerű azonosító szám, amely a telepítéskor jön létre, és a felhasználó beazonosítását nem teszi lehetővé
 • Operációs rendszer típusa
 • Java verzió
 • Használt szoftverösszetevők felsorolása
 • Ország kódja

A Szolgáltató vállalja, hogy a szoftverhasználati adatokat kizárólag a Szoftver fejlesztése, a felhasználói élmény javítása és a hibák elhárítása céljából használja fel, harmadik félnek nem adja ki, a szoftverhasználati adatokból a felhasználó személyazonossága, kiléte és semmilyen személyes adata nem határozható meg, és a szoftverhasználati adatok nem tartalmaznak a programadatbázisból származó adatokat.

17. Szerzői jogok

A szoftvert és annak összetevőit nemzeti és nemzetközi szerzői jogok védik, ennek megfelelően a Szolgáltató hiteles írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a szoftver belső működésének, felépítésének elemzése, módosítása, a forráskód visszafejtése, illetve a szoftver zárt kódú részeinek elkülönítése és felhasználása más szoftverek részeiként, illetve terjesztésük.

18. Feltételek módosítása

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit szabadon módosíthatja, a változtatásokról pedig írásos tájékoztatást köteles küldeni az ügyfeleknek.

19. Nem szabályozott kérdések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.15.

Az előző ÁSZF szövege ide kattintva olvasható.

Kérdése van?

🌿 Minden Licenc Vásárlásával a Természetet Támogatja 🌿

Profitunk nagy részét a természetvédelemre fordítjuk, így biztos lehet benne, hogy választásával részt vesz a legfontosabb értékeink megmentésében.

✔ Saját természetvédelmi rezervátumokat tartunk fenn a ritka helyi fajok megmentése érdekében

✔ A helyi "ősgyepek" utolsó orchideáit mi védjük a végleges eltűnéstől a gyepek rendszeres kaszálásával

✔ Madárodúk kihelyezésével segítjük a kizsákmányoló erdőgazdálkodás miatt természetes odú nélkül maradt madarakat

-->