Javaslat a nagybakónaki gesztenyés helyi védelem alá helyezésére

Nagybakónakon a török idők óta folyik gesztenyetermesztés, amelynek emlékét több, 300-350 éves, tekintélyt parancsoló gesztenyefa famatuzsálem őrzi még ma is, kiállva az idő és az Európa-szerte pusztító gesztenyevész próbáját, méretes odvaikkal otthont biztosítva ritka és védett állatfajoknak és emléket állítva a múlt gesztenyetermesztő hagyományainak. Országos szinten ritka értékek.


Számos településen már évtizedek óta védelem alatt állnak a szelídgesztenyék és -gesztenyések. A helyi lakosok és az önkormányzatok nagy becsben tartják őket, mert szerves részét képezik a tájnak és a kultúrának, megőrzésük közérdek, de védelem hiányában veszélybe kerültek: kivágás fenyegeti őket. Nagybakónakon az elmúlt évtizedben sajnos több idős, de még mindig termő gesztenyefát kivágtak a közelben, szegényebbé téve a tájat, nem tisztelve hagyományt és természeti értéket.

A Nagybakónakot Újudvarral összekötő út mentén már csak három gesztenyefa matuzsálem maradt életben (1. MELLÉKLET). Korukkal, méretükkel és természetvédelmi értékükkel (bagolyfészkelőhelyek) méltán megérdemelnék a védelmet. Több nagybakónaki fa is szerepel Dr. Pósfai György biokémikus, az MTA SZBK Biokémiai Intézet igazgatója által összeállított, országunk legnagyobb fáit számon tartó adatbázisban (3. MELLÉKLET).

A javaslatban felsorolt fák és facsoport a híres Kőszikla-szurdok és Árpád-forrás közelében, a dél-dunántúli kéktúra útvonal, az ország egyik jelentős fő túraútvonala mellett helyezkednek el, az ország távoli tájairól jövő turisták által is ismertek.

1. Szelídgesztenyefa

2. Szelídgesztenyefa

A 640 cm körmérettel az ország legnagyobb fái közé sorolható szelídgesztenye a gesztenyéstől nem messze, egy földút mellett, jól megközelíthető helyen található. A felső ágak feltehetően a kéregbetegség miatt elszáradtak, az alsó ágak viszont élnek és teremnek.

A szelídgesztenyefa 560 cm-es körmérettel szerepel az ország legnagyobb fái nyilvántartásában, a dendromania.hu honlapon (3. MELLÉKLET), így országos hírnévre tett szert. A törzs alsó részén egy jellegzetes, méretes odú található, amelyben egy ember is elfér. A fát a török uralom alóli felszabadítás körül ültették.

A közeli Árpád-forrást is érintő kéktúra útvonal a fa mellett halad el (1. MELLÉKLET), ráadásul egy jól látható kereszteződésben található, ezért turisztikai szempontból is fontos lenne a fa védelme.

3. Szelídgesztenye facsoport

A 0225/10 és 0282/6 hrsz. területen elterülő (2. MELLÉKLET), közel fél hektáros szelídgesztenyefa-csoport szintén olyan különlegesség és természeti érték, amelyet már nem sok helyen találni az országban.

A gesztenyésben található fák nagyon változatos korúak: a fiataltól a 300 éves fáig minden életkorú egyed előfordul és évről-évre jelentős mennyiségű termést hoznak, amelyet a tulajdonosok helyben értékesítenek.

2015-ben a terület tulajdonosai megkezdték a gesztenyés hiányzó fáinak pótlását új, betegségeknek ellenálló hibrid gesztenyefajtákkal, és céljuk, hogy megőrizzék a gesztenyést az utókornak. Sajnos a gesztenyést egy út szeli ketté, amelynek egy esetleges felújítása veszélyezteti a gesztenyés egy részét, érintve a gesztenyés legidősebb, 300 éves fáját is, ezért kiemelten fontos lenne a helyi védelem.

A gesztenyésben található 300 éves famatuzsálem szintén kivételes körmérettel rendelkezik, odvában védett macskabagoly él, amely természetvédelmi értéke mellett, mivel rágcsálókkal táplálkozik, mezőgazdaságilag is hasznos. A fán több nagyobb és kisebb odú is található, amelyek madaraknak és denevéreknek nyújthatnak otthont.

Kép: Pőcze Dániel, 2017

Példák védett geszenyefákra és gesztenyésekre

Az idős gesztenyefák és szelídgesztenyések már számos településen évtizedek óta védelmet élveznek és turisztikai célpontok, mert felismerték az értékeiket:

Zalaegerszeg, szenterzsébethegyi 400 éves gesztenyefa (5. MELLÉKLET)

Boncodföldei 500 éves szelídgesztenyefa

Bányatelepi szelídgesztenyés

Zengővárkonyi szelídgesztenyés (6. MELLÉKLET)

Nagykutasi 800 éves gesztenyefa

Gézaháza: szelídgesztenyés

1. MELLÉKLET

A védelemre javasolt és a már örökre elvesztett idős gesztenyefák. A közelben található turisztikai látványosságok a Kőszikla-szurdok és az Árpád-forrás, valamint a fák közelében halad a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra.

2. MELLÉKLET

Nagybakónak 0225/10 és 0282/6 hrsz.: a védelemre javasolt gesztenyés és szelídgesztenyék.

3. MELLÉKLET

Nagybakónaki gesztenyefák Dr. Pósfai György biokémikus, az MTA SZBK Biokémiai Intézet igazgatója által létrehozott országos adatbázisban.

http://dendromania.hu

4. MELLÉKLET

A táblázat mutatja a nagybakónaki 570 – 1115 cm törzskerületű szelídgesztenyefák országos jelentőségét. Forrás: Tájökológiai Lapok, A szelídgesztenye kultuszának áttekintése és Magyarország legnagyobb szelídgesztenyéinek bemutatása, TAKÁCS Márton, Malatinszky Ákos Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet.

5. MELLÉKLET

Zalaegerszeg, szenterzsébethegyi 400 éves gesztenyefa