A MunkalapSzoftver.hu webáruházban eladásra kínált termékek (szoftverek) képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét szoftver termékleírásában találja meg részletesen.

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a MunkalapSzoftver.hu segítségét.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek esetleges postai vagy futárszolgálattal történő kiszállításának költségeit a MunkalapSzoftver.hu átvállalja, azok vásárlóinknak nem jelentenek többletköltséget.

A szerződés, rendelési folyamat

Megrendelő megrendelése elküldésével a MunkalapSzoftver.hu vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

A rendelés beérkezése után e-mailben visszaigazolást küldünk Önnek a megrendelés felvételéről és annak teljesítéséről.

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a MunkalapSzoftver.hu iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.
 

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

Mivel a MunkalapSzoftver.hu webáruházban a szoftverek többségét elektronikus licenc formájában értékesítjük, azaz nem dobozos, hanem letölthető és aktiválandó változatban, a vásárlás során kizárólag a bankkártyás, illetve az átutalásos fizetés lehetséges. A licencet és a szoftver aktiválásához szükséges termékkulcsot e-mailben, a számlát postán, és adott esetben a telepítőkészletet a GLS futárszolgálattal küldjük el Önnek.

Bankkártyás fizetésInterneten keresztül is fizethet bankkártyával, a PayPal által nyújtott szolgáltatás segítségével. Teljesen biztonságosan, 128 bites titkosítással védetten küldheti el bankkártya adatait a bankba. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott kártyák.

Átutalásos fizetés

Ezt a fizetési módot akkor ajánljuk, ha nem rendelkezik a fenti feltételeknek eleget tevő bankkártyával. Ha Ön interneten is hozzáfér folyószámlájához, onnan is könnyedén átutalhatja a vásárlás összegét a 11600006-00000000-43082423 (Erste Bank Zrt.) bankszámlaszámunkra. Ennél a fizetési módnál kérjük, az átutalás közleményében adja meg az általunk kiállított számla sorszámát. Továbbá az Ön bankjának szolgáltatásaitól függőn telefonon, illetve személyesen is átutalhatja a vásárlás összegét az előbbiekben leírtaknak megfelelően.
 

Szavatosság

Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A MunkalapSzoftver.hu webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A MunkalapSzoftver.hu webáruház felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a MunkalapSzoftver.hu kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a MunkalapSzoftver.hu webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a MunkalapSzoftver.hu számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a MunkalapSzoftver.hu webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Az elektronikusan megkapott szoftverek esetében kérjük, hogy az esetleges észrevételeket és hiányokat a lehető legrövidebb időn belül jelezzék vissza.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A MunkalapSzoftver.hu webáruháznak a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet kell felvennie a minőségi kifogásról. A MunkalapSzoftver.hu a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse elérhetőségeinket.

Az elállás joga

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a MunkalapSzoftver.hu köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik.

A MunkalapSzoftver.hu követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Mivel a MunkalapSzoftver.hu számos alkalommal elektronikus levélben küldi a szoftver licenc levelét, így ebben az esetben az elállási jog nem gyakorolható. Vásárlóink figyelmét felhívjuk azonban arra a lehetőségre, hogy szoftverek próbaverzióját a vásárlás előtt letölthetik, a program kipróbálására tehát ingyenesen van lehetőségük.

Látogatók

351586
Ma114
Tegnap132
Ezen a héten1062
Ebben a hónapban1292
Összesen351586
Statistik created: 2018-12-09T19:55:52+01:00

Technológia

Érvényes CSS! A honlap a CSS level 3 alapján érvényesítve

 

-->